Metso satsar på ny enhet i Karlstad

Metso har beslutat att förlägga en central administrativ enhet för alla Metso-företag i Sverige i Karlstad.

Enheten kommer att byggas upp successivt under 2007, och kommer vid full drift att bemannas med cirka 15 till 20 tjänster som i första hand rekryteras från de berörda Metso-enheterna. Den nya enheten kommer att erbjuda redovisningstjänster samt tjänster som t ex lönehantering och hantering av reseräkningar. Chef blir Lilian Hedström, som nu är ekonomichef vid Metso Paper Karlstad AB.