Sänkta böter för nedskräpning

Hovrätten har sänkt de böter en Arvikabo dömts till för nedskräpning vid en återvinningsstation - från 6.000 kronor till 1.000 kronor i böter.

Mannen ställde en kasse tidningar intill containern, eftersom han trodde att den var full. Sedan tingsrättens dom mildrats får han nu alltså tillbaka 5.000 kronor.