Cancerbehandling fördröjdes med fem månader

En 62-årig kvinna fick sin behandling av en lungtumör fördröjd nära fem månader av Carema Närvård i Kristinehamn. Ett röntgensvar som visade en misstänkt tumör lades bara in i patientens journal. Först i samband med ett annat läkarbesök flera månader senare hittade den behandlande läkaren svaret.

Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria och myndigheten anser nu att det som inträffat var allvarligt och att orsaken var otillräckliga remissrutiner. Socialstyrelsen bedömer dock att verksamheten nu förbättrat remisshanteringen och kommer inte att vida ytterligare åtgärder.