Tandläkare tappade mejsel i patient

En tandläkare vid Folktandvården i Karlstad tappade en mejsel ner i patientens svalg vid ett ingrepp. Patienten skickades till Centralsjukhuset där en röntgenbild visade att mejseln hamnat i magsäcken. Vårdpersonalen misslyckades med att ta ut den med fiberoptik. Tre dagar senare kom verktyget ut den naturliga vägen. Det inträffade har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.