Får folkbokföra sig i Karlstad

En 18-årig yngling som protesterat mot Skattemyndighetens beslut att folkbokföra honom på sin mammas adress har nu fått rätt i länsrätten.
Skattemyndigheten har inte funnit skäl att ändra sitt beslut, eftersom man menar att modern är vådnadshavare och när hon flyttade från Karlstad till Kristinehamns kommun gällde nya adressen även sonen. Ett beslut han överklagade till länsrätten, som nu alltså i en dom ger honom rätt.