Svårt att rekrytera goda män

Det blir allt svårare att hitta personer som kan tänka sig att sköta ekonomin åt exempelvis senildementa och förståndshandikappade.
Samtidigt blir antalet människor som behöver en så kallad god man allt större, eftersom många människor som tidigare bodde på mentalsjukhus nu har flyttat ut till eget boende. Enligt Jan Hammarstedt, överförmyndare i Karlskoga kommun, finns det risk att en del gode män får alltför många uppdrag. Den som kan tänka sig att hjälpa en handikappad person som god man kan ta kontakt med kommunens överförmyndare.