Dåliga storkök får kritik

Landets storkök har stora brister. Det konstaterar Livsmedelsverket efter att ha kontrollerat drygt 40 storkök, bl a inom Degerfors äldreomsorg.
Storköket i Degerfors får kritik på ett 20-tal punkter och sammantaget får de flesta av de undersökta köken underkänt. Livsmedelsverket konstaterar att många av de ansvariga för storhushållen inte vet vilka regler som gäller för hantering av mat och underhåll av utrustning och lokaler mm.