Folkomröstning stoppas?

Det är återigen osäkert om det blir en kommunal folkomröstning i Karlstad på valdagen om barnomsorgen, sedan frågan blivit domstolssak.
Den borgerliga majoritetens beslut har överklagats till länsrätten av en kvinna, uppger Nya Wermlandstidningen. Tidigast nu på måndag kommer besked från domstolen om folkomröstningen kan genomföras på valdagen, sista dagen i samma vecka. I överklagandet till länsrätten hänvisar kvinnan bl a till lagen om kommunala folkomröstningar, där det bl a står att det ska vara samråd med valmyndigheten senast tre månader före dagen för omröstning.