Hemlig teleavlyssning ökar

Värmlandspolisen använder telefonavlyssning vid spaning ytterst sparsamt - förra året fem gånger, bara fyra län har använt telefonavlyssning mindre.
Men sammantaget för hela landet har polisens hemliga telefonavlyssning ökat stort - förra året gav domstolarna nära 400 tillstånd till hemlig avlyssning, det är 25 procent fler än året före. Grundkravet för att få tillstånd till teleavlyssning är att det misstänkta brottet har ett minimistraff på två år.