Hagfors sparar på politiker

Det kan bli betydligt färre politiker i Hagfors kommunala nämnder framöver, förslaget innebär att den politiska makten koncentreras till färre.
Enligt förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott ska nämnderna minskas med 28 personer och de allra flesta av utskotten i nämnderna försvinner, berättar Värmlands Folkblad. Närmast ska berörda partier och nämnder i Hagfors få tycka till om förslaget och en bantad politisk organisation kan bli verklighet vid årsskiftet.