Karlstads bussar får kritik

De Handikappades Riksförbund pekar ut Karlstad som bland de sämsta i landet när det gäller möjligheterna för rullstolsburna att åka buss.
Organisationen anser inte att det s k låggolvsalternativet på bussar räcker, utan att det ska vara en ramp och hänvisar också till ett färskt EU-direktiv. I landet går bara var femte tätortsbuss att använda för den som använder rullstol och sämst är - förutom Karlstad - Stockholms län, Västernorrland och Jönköping.