Fortsatt nedgång för flyget

Antalet passagerare på Luftfartsverkets flygplatser fortsätter att minska. Karlstads flygplats är en av de flygplatser som minskade mest under augusti i år jämfört med förra året.
Antalet passagerare på Karlstads flygplats minskade med 19 procent i augusti. Bara Norrköping hade en större nedgång, med 24 procent färre passagerare. Den totala passagerartrafiken i Sverige minskade med 11 procent i augusti jämfört med augusti i fjol.