Pappa frias av hovrätten

Den man som av Arvika tingsrätt dömdes till fyra års fängelse för att vid sex tillfällen ha förgiftat sin nu två-åriga dotter frias i Hovrätten.
Både mannen och åklagaren överklagade tingsrättens fällande dom. Åklagaren yrkade i sitt överklagande till hovrätten att mannen skulle dömas för försök till mord. Åklagaren ville också att mannen, oavsett brottets rubricering, skulle dömas till ett längre fängelsestraff än de fyra år tingsrätten dömde ut. Tingsrätten var i oenig i sin dom. Rådmannen ansåg att det inte kunde anses bevisat att pappan varit den enda person som kunnat förgifta flickan. Den uppfattningen delas av hovrätten, som i sin dom skriver att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att det var pappan som förgiftat dottern. I domskälen säger hovrätten att båda föräldrarna har haft möjlighet att ge dottern giftet vid fem tillfällen. Vid det sjätte tillfället, då flickan var ensam med sin pappa kan dottern själv ha hittat en tablett och stoppat den i munnen. Även om det inte anses som särskilt troligt, kan hovrätten inte bortse från den möjligheten. Vidare finner hovätten att pappan inte har varit särskilt trovärdig och att det finns skäl att ifrågasätta tillförlitligheten i det han sagt. Mamman däremot har däremot gjort ett trovärdigt intryck, enligt hovrätten, som inte finner någon anledning att ifrågasätta hennes uppgifter. Trots det frias mannen i hovrätten, eftersom det inte finns tillräckliga bevis för att han verkligen är den skyldige