Bilinbrotten färre, våldsbrotten fler

Bil- och bostadsinbrotten minskade förra året. Däremot ökade våldsbrotten det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. I Värmland minskade antalet anmälda bilinbrott med 15 procent och bostadsinbrotten med 11 procent. Våldsbrotten däremot har ökat med 7 procent. 2006 kom det in 300 fler anmälningar till polisen angående blandannat misshandel jämfört med 2005.