Mona Sahlin föreslås bli ny partiledare

Mona Sahlin presenterades idag som valberedningens kandidat till partiledarposten för socialdemonkraterna.

Socialdemokraterna i Värmland har ännu inte kunnat bestämma sig för vem de vill se som ny partiordförande. Margot Wallström var egentligen Socialdemokraterna i Värmlands förslag men hon tackade nej. Därför ställer sig nu Socialdemokraterna i Värmland sig bakom Mona Sahlin. Alla partidistrikt i landet har ställt sig bakom valberedningens förslag och Mona Sahlin har tackat jag till att bli socialdemokraternas nya partiordförande. Den 17 mars, på socialdemokraternas partikongress tas det slutgiltiga beslutet om Mona Sahlin blir ny partieldare.