Miljöbilarna körs med vanlig bensin

Landstinget kör sina miljöbilar på bensin under vintern. Landstinget har tagit beslutet för de s k flexifuel-bilarna med motiveringen att det miljövänliga etanolbränslet gör bilarna svårstartade den här årstiden.

Landstingets miljöchef Curt Monfelt säger till Nya Wermlands-Tidningen att det p g a de många hembesöken är särskilt viktigt att bilen startar, och förnekar att beslutet har att göra med det sänkta bensinpriset.