25 ton gamla mediciner togs omhand

Apoteket samlade in drygt 25 ton överblivna läkemedel i Värmland under förra året, ungefär lika mycket som år 2005.

Nationellt ökade volymerna med fyra procent. De ökade mängderna minskar miljöbelastningen och beror delvis på en omfattande informationskampanj från Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen och organisationen Svenskt Vatten. Apoteket samlade under år 2006 drygt 913 ton överblivna läkemedel, inklusive emballage.