Byggolyckorna ökar markant

De värmländska byggnadsarbetarna skadas allt oftare på jobbet. Från 2003 har olyckorna ökat med nästan 40 procent, till förra året knappt 100 stycken.

Byggfackets Tony Kyrk säger att det ofta är en machokultur på byggena som gör att det tummas på säkerheten - även tidspress tros ligga bakom de många olyckorna. På byggena är det främst fallolyckor, ofta från relativt låg höjd, som gör att arbetare skadas.