Biogas till Värmland

Företaget Fordonsgas Sverige får 2,2 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till att öppna tankställen för biogas i Kristinehamn och Grums.

Tidigare har företaget beviljats bidrag för ett tankställe i Karlstad. Någon försäljning kommer det dock inte att bli förrän företaget får tillgång till leveranser ifrån närområdet. Idag är det Kils kommun som tillverkar gas av biologiskt avfall och Karlstads Sjöstadsverk som ska kunna leverera biogas ifrån avloppsslam om gasen görs tillräckligt ren.