Nytt rekord för Konsumentrådgivningen

Konsumentrådgivningen i Karlstad har nått ett nytt rekord. Sammanlagt har de registrerat 7 552 kontakter och nått ut i det förebyggande arbetet till 17 780 kommuninvånare.

Konsument Karlstad är mycket nöjda med resultatet som visar att verksamheten är efterfrågad. Dock har tillströmningen av ärenden gjort att handläggningstiderna blivit längre och många konsumenter har svårt att komma fram under telefontiderna. Konsumentrådgivningen betjänar nämligen fler än 135 000 invånare med endast tre heltidsanställda. De vanligaste klagomålen som kommer in gäller boende, telefoni och internet