Inga nyanställningar inom äldrevården

Det kommer antagligen inte att bli några nyanställningar inom äldrevården för att täcka upp glappen som skapats genom förändringarna i arbetstidslagen.

- Det finns helt enkelt inga pengar till det, så istället får man tillgodose med den personal som finns idag, det säger Christian Norlin, ordförande i Vård och Omsorgsnämnden i Karlstad.