Ilandaskolans elever för bättre miljö

Elevrådet på Ilandaskolan i Skåre anser att skolans utemiljö behöver fräschas upp.

Skolan har cirka 450 elever och dessa har svarat i undersökningar att det finns behov av rastaktiviteter liknande de som finns på Herrhagsskolan. Där finns nämligen en rink med konstgräs som kan användas för flera olika idrotter som basket, fotboll, handboll och landbandy. Många möjligheter till fritidsaktiviteter i Skåre har dragits in och Elevrådet pekar på att om ungdomarna får en meningsfull sysselsättning kommer säkert skadegörelse av skolans lokaler att minska.