Domen mot Healern överklagas

Den så kallade healer, som av tingsrätten i Karlstad dömts till fängelse i fem år för flera sexualbrott, fick ett för lågt straff.

Det anser chefsöveråklagare Peter Claeson, som idag (fredag) överklagat tingsrättens dom till Hovrätten. Healern själv har också överklagat domen, men hans försvarsadvokat har begärt att få komma in med grunderna för överklagandet i slutet av denna månad.