Kil satsar på barnfilm

Barnkulturen i Kil breddas och stärks genom en satsning i kommunen på film för barn.

Den nybildade ideella föreningen Kils Filmklubb, som startats med kommunens stöd, kommer nu närmast under våren visa biograffilm för barn vid sex tillfällen. Filmklubben ska teckna licensavtal med Swedish Film AB i Solna för att därigenom få tillgång till ett brett utbud av film, för visning i biosalongen KilArena.