Fackkritik mot ensamarbete

Facket Akademikerförbundet är kritiskt till att deras medlemmar är schemlagda för ensamarbete nattetid vid det nyöppnade boendet på Strandgården i Karlstad.

Boendet erbjuds personer med dubbeldiagnosen missbruk i kombination med psykisk sjukdom. Anledningen till kritiken är att risk för våld och hot inte kan uteslutas, och olika larmanordningar och ”back-up” från andra boenden inte är tillräckligt. Personalen anser att det behövs två personer i personal även nattetid.