Stålverk flyttas till Ryssland

Nu är det klart att stålverket i Degerfors, som legat i malpåse i drygt tre år, kommer att säljas och monteras upp utomlands.

Det är Outokumpu, som äger stålverket i Degerfors, som nu beslutat att stålverkets utrustning ska säljas och istället monteras upp i Ryssland av en ny ägare. Köpesumman är hemlig. Demonteringen kommer att ske under våren, och hela flytten vara slutförd före årets slut. Beslutet att lägga ner stålverket i Degerfors fattade ägaren 2001, och två år senare gjordes sista arbetspasset.