Skarp kritik mot röntgenklinik

Arbetsmiljöverket ser mycket allvarligt på underbemanningen vid röntgenkliniken vid Torsby sjukhus.

Det har resulterat i en övertid på cirka 2.000 timmar för den sedan i våras ensamme röntgenläkaren med schema som inte uppfyller kraven i arbetstidslagen, konstaterar myndigheten, som ser överhängande risk för ohälsa för läkaren. Också arbetsbelastningen för verksamhetschefen är alltför hög, enligt Arbetsmiljöverket, som kräver omedelbara åtgärder av landstinget. På längre sikt har landstinget tänkt lösa problemen i Torsby med hjälp av utländska läkare.