Rejält uppåt för skogsfastigheter

Skogsfastigheterna i Värmland stiger i pris. Enligt LRF Konsult har snittpriserna i bland annat Värmland stigit från 234 till 281 kronor per kubikmeter skog under 2006.

Jämfört med 2005 handlar det om en 20-procentig ökning. Enligt LRF Konsult är uppgången rekordstor och speglar den högkonjunktur vi är inne i.