Karlstad uppvaktad av byggare i väst

Ett Göteborgsföretag är intresserad av att bygga bostäder i Karlstad, och vill ha kontakt med kommunen för att diskutera markområden som går att exploatera.

Företaget är också intresserad av att köpa byggnader som kan byggas om till bostäder, som exempelvis skolor, cisterner, vattentorn, industri- och handelshus.