Socialstyrelsen: Remisserna kan skötas bättre av vården

Det finns en del brister när det gäller hur hälso- och sjukvården i Värmland hanterar remisser. Det konstaterar Socialstyrelsen som under hösten 2006 granskat hanteringen.

Resultatet ska rapporteras vid ett seminarium i början av februari. Bland annat pekar Socialstyrelsen på att det inte är tillfredsställande att man inom samma verksamhet har olika individuella lösningar när det gäller bevakning av remisser. Anledningen till granskningen är att ett antal patienter varje år skadas allvarligt, eller riskerar att skadas, genom bristfällig remisshantering.