Länet samlas för satsning på vindkraft

Kommunstyrelsen i Karlstad väntas idag besluta om att gå i spetsen för bildandet av ett vindkraftskluster i Värmland.

En utredning ska visa hur 700.000 kronor per år under fyra år ska användas för att samla den spetskompetens som idag finns i länet. För närvarande finns upp till 700 personer i länet i arbete med legotillverkning för vindkraftsindustrin, och målet är att få igång produktion av helt kompletta vindkraftverk här i Värmland.