Länsstyrelsen kräver åtgärdsplan

Efter ett antal bränder i form av glödhärdar på Värhultsdeponin i Segmon, kräver nu Länsstyrelsen att företaget Econova Energy upprättar en åtgärdsplan när det gäller brandskydd.

Det är soltorkat bränsle upplagt på hög som självantänts på grund av för långa lagringstider. Och den 1:e november tvingades Räddningstjänsten i Karlstad att rycka ut. Företaget kan tänka sig att göra en intern utredning under 2008, men det är länsstyrelsen inte nöjd med, utan vill ha en åtgärdsplan klar den 12 mars i år.