Torsby camping på kollisionskurs

Torsby camping är på kollisionskurs med Torsby kommun om dom nya tillsynsavgifterna på livsmedel, och har överklagat ärendet till länsstyrelsen.

Avgiften förra året har höjts från 1 850 kronor till 5 600 i år, alltså en höjning med 300 procent, något som Bengt Henriksson på Torsby camping tycker är orimligt