Torsby kommun svarar på campingkritik

Torsby kommun svarar nu kritiken från Torsby camping om de höjda avgifterna för kommunernas livsmedelskontroll.

Livsmedelskontrollavgiften har höjts från 1.850 kronor om året till 5.600 i Torsby kommun. Bengt Henriksson på Torsby camping tycker höjningen är orimlig eftersom han har öppet tre månader om året. Han har överklagat höjningen till länsstyrelsen. Torsby kommun följer bara lagen, säger Uno Johansson ordförande i Torsby kommuns miljö och byggnämnd.