Utredare vill ha bort älgjaktslicenser

Regeringens älgjaktsutredare Jan Hyttring, tidigare värmländsk centerriksdagsman, vill införa en lokal förvaltning och skrota dagens system med licenser.

Jan Hyttring anser att ett lokalt ansvar är viktigt för efterlevnaden. Men för att fungera måste det omfatta all jaktmark inom ett förvaltningsområde. Inga markägare kan välja att ställa sig utanför.  Jan Hyttring föreslår också att älgförvaltningsområdena blir större än dagens licens- eller älgskötselområden - minst 50 000 hektar, och i Norrland kanske betydligt större. Jan Hyttrings slutrapport presenteras efter sommaren.