2.000 hushåll får betala tillbaka bostadsbidrag

Närmare 2.000 hushåll i Värmland kommer att få betala tillbaka drygt nio miljoner kronor till Försäkringskassan efter att ha fått för höga bostadsbirag år 2005.

1.100 hushåll har haft för lågt bostadsbidrag och kommer att få tilläggsutbetalningar på sammanlagt fyra miljoner kronor. Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar något i landet men i Värmland är siffrorna ganska oförändrade. År 2005 fick 7.455 hushåll bidrag vilket är 31 hushåll färre än året innan.