Skolverket kritiserar Persbergs friskola

Skolverket riktar kritik mot föräldraföreningen vid den fristående grundskolan Persbergs skola i Filipstads kommun.

Enligt Skolverket har inte föräldraföreningen uppfyllt kraven på att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. I början av februari förra året fick Skolverket ta emot en anmälan från en förälder om att en elev mobbats under fyra år - men att skolan inte vidtagit några åtgärder. Senast den 20 april vill Skolverket ha svar från skolan om vad man gjort för att motverka mobbning.