Vårdboende på Råtorp 2009

Ett nytt vårdboende med 60 platser kan stå färdigt hösten 2009 på Södra Råtorp i Karlstad.  Det står klart efter att vård- och omsorgsnämnden nu tagit beslutet att ge teknik- och fastighetskontoret ett uppdrag om projektering.

Det planerade boendet blir ett av kommunens största och ska anpassas för personer med demenssjukdom. Boendet ska även kunna ta emot kunder med andra behov och vara fullt handikappanpassat. I anslutning till boendet vill förvaltningen också ha möjlighet att bedriva andra verksamheter som till exempel dagverksamhet för yngre personer med demens.