Läkare varnas efter misstag

En läkare vid en privatpraktik i Värmland tilldelas en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Läkaren diagnostiserade en patients magsmärtor som matförgiftning men när patienten dagen därpå uppsökte sjukhus upptäckte personalen att hon hade brusten blindtarm och kvinnan opererades akut för bukhinneinflammation. Ansvarsnämnden anser att läkaren gjort misstag vid undersökningen och tilldelar honom en varning.