Värmländsk brukshistoria i ny bok

De värmländska bruken görs odödliga i nya boken ”Nycklar till brukssamhället”.

Nu ska det bli enklare att forska om de värmländska brukens historia. Det är föreningen Värmlandsarkiv som med boken ”Nycklar till brukssamhället” ska ge intresserade en vägledning till källmaterial om värmländsk brukshistoria.

Boken som kostar 250 kr, är på nära 200 sidor och innehåller hänvisningar till källmaterial från cirka 500 bruksanläggningar i Värmland. Boken har tryckts i 500 exemplar. Tryckningen kostar 65.000 kr, vilket finansierats genom sponsorer från näringslivet. Bakom boken, som innehåller mycket text men även en del gamla fotografier i svart-vitt står föreningen Värmlandsarkiv som ingår i Region Värmland. Författare är arkivchefen Thomas Kvarnbratt.