Oklart när tankställen för biogas kan stå klara

Det kan dröja innan tankställen för fordonsgas kan stå klara i Värmland. Tidpunkten beror på om Karlstads kommun får bidrag ifrån Naturvårdverket för att producera fordonsgas.

Ett villkor för att tankställena ska byggas är att gas produceras i närområdet. Beslut ifrån Naturvårdsverket kommer tidigast i vår, säger ett av Karlstads kommunalråd, Åke Pettersson, till SR P4 Värmland.

Därefter måste också kommunstyrelsen fatta sitt beslut om att en 14 miljoner kronors investering vid Sjöstads reningsverk ska bli av för att det ska bli möjligt att producera tillräckligt ren gas.