Landsbygden kan påverka sin framtid

Folk som bor på den värmländska landsbygden kan vara med och påverka sin egen framtid med hjälp av EU i något som kallas Leader-programmet.

Men för att inte gå miste om pengarna måste samverkansgrupper bildas och vara godkända av Länsstyrelsen före 2008. Därför kommer nu Värmlands Länsbygderåd, Länsstyrelsen och berörda kommuner att nästa månad ha informationsmöten på flera platser i Värmland. Karin Bohlin är engagerad i Byarörelsen i Borgvik och även i Länsbygderådet