Värmlands naturvård får miljoner

Naturvårdsverket fördelar sammanlagt 57,4 miljoner kronor för naturvård till Länsstyrelsen i värmlands län under 2007.

Av det är drygt 40 miljoner kronor länsstyrelsens ram för att bilda naturreservat under året. De medlen ska finansiera inköp av mark och ersättning till markägare för intrång för naturreservat.