Dubbelt pris för centralarkiv

Ombyggnationen av den före detta squashhallen, till ett nytt centralarkiv i Karlskoga, kommer att bli nästan dubbelt så dyrt som kommunen först räknade med.

Första budet var 3,1 miljoner men nu räknar man med att det kommer att kosta 5,8 miljoner. Fördyringen beror dels på att ombyggnaden blir mer omfattande än vad man först trodde och dels på en högkonjunktur på byggmarknaden, enligt Karlskoga kommun.