Låg arbetslöshet i Värmland

Den öppna arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Värmland var i december sju procent vilket är den lägsta decembernivån på arbetslösheten sedan 1990.

Lägst öppen arbetslöshet i byggsektorn har nu Kronoberg med 2,8 procent. Arbetslösheten är högst i Gävleborg med 15 procent.