Lågt deltagande i rovdjursdemonstration

Endast en medlem i föreningen Djurens Rätt från Värmland deltar i dagens stordemonstration i Jönköping mot rovdjursjakten.

Detta trots att Värmland är bland de rovdjurstätaste länen i Sverige. Lena Dirsäter - Hultgren är iniativtagare och ordförande i Djurens rätt i Jönköping.