Golfgymnasium till Karlstad

John Bauer gymnasiet i Karlstad söker auktorisation för att driva ett golfgymnasium.

Karlstad Golf klubb och John Bauergymnasiet har slutit ett samarbetsavtal för att ge de golfsatsande värmländska ungdomarna en chans att förkovra sig på hemmaplan. Den elev som söker till ett golfgymnasium skall med auktorisationstämpeln lättare kunna identifiera satsande skolor och distrikt. Målsättningen med verksamheten är att ungdomarna skall kunna förena elitinriktad golfträning och studier på gymnasienivå.