Segerstabyns skola bör läggas ned

Segerstabyns skola och Oskarlundsskolan bör läggas ned efter vårterminen. Det föreslår kommunens tjänstemän. Både socialdemokraterna och moderaterna säger ja till nedläggningen.

Framtiden för Segerstaskolan har länge diskuterats då en utredning gjorts som visar att Karlstad kommun kommer att tappa drygt 700 elever i grundskolan under perioden 2005 och 2010. Undersökningen visar att de kommer att ha 13 elever som går där under läsåret 2007 och 2008. Enligt kommunens tjänstemän måste skolan ha minst 25 elever för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att driva den vidare. Detta skriver NWT i dag.