Klarar inte vårdgarantin

Värmlands landsting är ett av de landsting som inte lever upp till vårdgarantin när det gäller behandling av heroinmissbrukare.

En ny rapport visar att hälften av landstingen i Sverige inte kan erbjuda heroinmissbrukare behandling med Subutex eller metadon inom rimlig tid. Undersökningen är gjord av Mobilisering mot narkotika.

Enligt garantin ska alla patienter bedömas inom 90 dagar och därefter erbjudas behandling inom ytterligare 90 dagar.

Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare, anser att regeringen bör ge landstingen samma ekonomiska förstärkning som man tidigare gett kommunerna för att öka stödet till missbrukare.

Landsting som inte till fullo lever upp till vårdgarantin: Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten och Östergötland.

Landsting som till fullo lever upp till vårdgarantin: Dalarna, Gotland, Gävleborg, , Jämtland, Jönköping, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Västernorrland och Örebro.