Läkare kritiseras av Socialstyrelsen

En patientansvarig distriktsläkare på en vårdcentral i Degerfors får kritik av Socialstyrelsen. Läkaren anmäldes av sonen till en patient när han ansåg att modern inte fick korrekt vård.

Läkaren får kritik från Socialstyrelsen för att denne inte informerat sonen om de ställningstaganden som gjorts. Även dokumentationen av patientens vård var bristfällig och läkaren kritiseras av myndigheten även för detta.